Certyfikaty

Certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia

 

Dokumenty ukończenia uczelni oraz certyfikaty przedstawione na tej stronie
są potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych terapeuty zdobytych w trakcie
kolejnych lat nauki i pogłębianych podczas licznych kursów zawodowych oraz
sympozjów naukowych.

Script logo